Behov for våre tjenester? Benytt vårt bestillingsskjema.

Nyheter

 

IMG_2901

Joakim tester markedsføringsmaterialet:)

Joakim tester markedsføringsmaterialet:)

 

jobb 048

Det er alltid full aktivitet på Rimol. Ny asfalt legges for å utvide mellomlageret.

 

jobb 047 jobb 043

Rimol Miljøpark satser stort på rensing av forurensede masser og har opparbeidet seg en stor og stabil kundemasse.

Rimol Miljøpark har vært og fortsetter å fungere som et fullskala laboratorie. Etter 3 år har Rimol etablert seg som landets mest høyteknologiske mottak for rensing og resirkulering av forurensede masser. Her blir massene mekanisk og kjemisk behandlet for å sikre miljøet og oppnå størst mulig gjenvinningsgrad.

I samarbeid med Sintef og Multiconsult jobber AF Decom kontinuerlig med å videreutvikle og skape nye løsninger for Rimol Miljøpark. Målet er å forske frem ny teknologi for å oppnå mest mulig gjenvinning av masser gjennom fullskala rensing.

August2013 060

 

Full drift på Rimol Miljøpark

Massene mates inn i sorteringsanlegget.

 

 IMG_2390  

Det nye renseanlegget er på plass

Film Rimol 081

Film Rimol 082

Film Rimol 084

© 2019 Rimol Miljøpark | Utviklet av Orega