Behov for våre tjenester? Benytt vårt bestillingsskjema.

Forurenset masse

Rimol Miljøpark håndterer alt av gravemasser fra tiltaksklasse 1-5.

På Rimol Miljøpark kan masser deponeres eller renses, eller begge deler. Masser som ellers måtte bli fraktet på skip rundt halve norskekysten kan nå bli resirkulert her.

 

Rimol Miljøpark har en stor hall som renser masser kjemisk. Massene mates først inn i et høyteknologisk renseanlegg hvor de blandes med vann og spyles under høyt trykk. Masse og vann skilles mekanisk til 7 ulike fraksjoner; storstein, strøsand, kabelsand, singel, grus, fyllmasse og reststoffet av de fineste partiklene «slurry». Flukulanter tilsettes i vannet som benyttes under renseprosessen. Dette for å nøytralisere forurensning og fjerne tungmetaller. Slurryen som blir igjen etter mekanisk rensing blir til slutt kjemisk behandlet i vår rensehall.

 

Rimol miljøpark har mottak for masser i tiltaksklasse 1-5. Renseanlegget behandler 200 Tonn masse pr. time. Rimol Miljøpark vil anslagsvis kunne behandle mellom 50 – 100 000 Tonn forurensede masser pr. år.

I samarbeid med Sintef jobber vi stadig med å videreutvikle og skape nye løsninger på Rimol Miljøpark.

 

August2013 063Nytt renseanlegg er på plass.

Rimol (20) Rimol (17) Rimol (9) August2013 060

 

© 2019 Rimol Miljøpark | Utviklet av Orega