Behov for våre tjenester? Benytt vårt bestillingsskjema.

Elektronisk bestillingsskjema

Kontaktinformasjon

 • Det må fylles ut et skjema for hver leveranse. En leveranse består av én massetype (fyllmasse / stein / grus / sand / leire) fra samme adresse.
 • Neste side 1 / 5

Deklarasjon

 • Neste side 2 / 5

Adresse for faktura på deponiavgift

 • Neste side 3 / 5

Opplysninger om basiskarakterisering, opprinnelsessted og forurensing

 • Angi gjennomsnitts- og maksimumsverdi for aktuelle analyseparametere og legg ved dokumentasjon fra analyselaboratoriet. Ved overskridelse av tilstandsklasse 1 med mer enn 50% for tungmetaller, skal det utføres utlekkingstester.
 • TOC

 • PAH (sum 16)

 • B(a)P

 • PCB (sum 7)

 • Mineralolje (C10-C40)

 • BTEX

 • Arsen (As)

 • Bly (Pb)

 • Kadmium (Cd)

 • Kobber (Cu)

 • Krom (tot-Cr)

 • *Ved overskridelser skal det undersøkes om krom foreligger som krom III eller krom VI.
 • Krom VI (Cr VI)

 • Kvikksølv (Hg)

 • Nikkel (Ni)

 • Sink (Zn)

 • Sammenstilling med grenseverdier og analysebevis skal vedlegges.
 • Neste side 4 / 5

Signatur


Er du et menneske?

 • 5 / 5

© 2019 Rimol Miljøpark | Utviklet av Orega