Behov for våre tjenester? Benytt vårt bestillingsskjema.

Betong og asfalt

Rimol Miljøpark tar imot og håndterer betong og asfalt.

Asfalt knuses og gjenbrukes.

Betong knuses, siktes og gjenbrukes.

Finstoffet kan også benytees til å kalke jord og dyrkbar mark.

 

© 2019 Rimol Miljøpark | Utviklet av Orega